Urhästens Julkalender 2015: Lucka TRE

 
Fyra starka och fyra svaga sidor hos dig
 
Starka sidor
∆ Lättlärd
∆ Känslig
∆ Villig att lära
∆ Kärleksfull
 
Svaga sidor
∆ Blir lätt trött och okoncentrerad
∆ Avståndstagande
∆ Svårt att säga nej
∆ Lättstressad